XSection Modeller

Pobierz opis

Program służy głównie do generowania tradycyjnych przekrojów poprzecznych w 2D, ale może też być pomocny przy tworzeniu bardziej skomplikowanych przekrojów i modeli terenu w 3D.

Niektóre funkcje programu:

 • tworzenie przekroju poprzecznego na podstawie danych z niwelatora,
 • możliwość przeliczania odczytów z łaty niwelacyjnej na wysokości bezwględnej,
 • możliwość wstawiania komórek MicroStation jako np. szyna, krawężnik, drzewo, słup,
 • załączona przykładowa biblioteka komórek,
 • możliwość użycia dodatkowych komend z MicroStation,
 • okno do graficznego przedstawiania generowanego przekroju,
 • możliwość pracy w 2D lub w 3D (generowanie serii przekrojów w przestrzeni),
 • możliwość zapisania danych do archiwum i późniejszego edytowania,
 • wczytywanie linii terenu w postaci danych typu x,y z pliku .txt,
 • eksport linii terenu do InRoads/InRail,
 • edycja terenu o zadane przyrosty,
 • funkcja randomizacji terenu (przydatne przy generowaniu powierzchni przypadkowej),
 • praca z kilkoma liniami w przekroju,
 • automatyczne wstawianie tabelki rysunkowej i opisanie jej,
 • generowanie przekroju przez drenaże wraz ze studniami,
 • generowanie obrysu dowolnego obiektu, sprawdzanie kolizji (np. skrajnia kolejowa lub drogowa) i wstawianie go na przekroju,
 • generowanie triangulacji z przekrojów wykonanych w 3D.

Poniżej przedstawiam efekty jakie można uzyskać przy pomocy programu:


Moduł Generowanie przekroju w działaniu:


Moduł Odwodnienie w działaniu:

Powrót do strony głównej...