Railab

Pobierz opis programu Railab

Railab 2015 v.5.3.448 (najnowsza wersja)Niektóre funkcje programu:

 • mozliwośc uwzględniania tolerancji toru i taboru w analizie skrajnii
 • usprawnione projektowanie profilu toru i odwodnienia
 • usprawniona analiza wg. Teorii Zimmermana
 • analiza sitowa gruntu
 • rozjazd na krzywej przejściowej
 • generowanie rzędnych torowiska
 • obliczanie najkrótszego możliwego układu łuku dla zadanych parametrów
 • tor kolejowy w tunelu
 • ulepszona analiza kolizji skrajni
 • tor w przekroju poprzecznym
 • kalkulator geometrii trasy
 • szacowanie profilu podłużnego
 • połączenie torów równoległych w łukach poziomych
 • generator skryptów w AutoCAD i MicroStation
 • graniczne obciążenie torowiska


 • połączenie prostych dwoma krzywymi przejściowymi
 • połączenie prostych równoległych czterema krzywymi przejściowymi
 • nietypowe krzywe przejściowe: Searles Spiral, Talbot Spiral, AREMA 10-chords spiral, RailCorp Parabola, czeska parabola
 • regresja łuku kołowego i prostej
 • analiza ukrzywienia linii łamanej
 • dynamika pociągu - analiza ruchu pociągu (czas i droga przebyta w trakcie zmiany prędkości)
 • automatyczne sprawdzanie kolizji skrajni dla całej trasy
 • współpraca z raportami z programu ClearRoute
 • geometria łuku poziomego
 • geometria łuku pionowego

 • analiza łuków odwrotnych
 • ustawienia pozwalające analizować tor z dowolnym rozstawem szyn, dowolna krzywa przejściowa i rampa przechyłkowa
 • biblioteka szyn
 • automatyczna analiza całej trasy pod kątem parametrów kinematycznych
 • graficzna i numeryczna analiza kinematyczna łuku z krzywą przejściową
 • analiza długości krzywej przejściowej dla pociągu z wychylnym pudłem
 • obliczanie prędkości granicznej, granica Prud'homma
 • uwzględnienie wpływu usprężynowania nadwozia
 • regulacja przechyłki dla istniejącego toru
 • kalkulacja przechyłki i długości krzywej przejściowej (2 kalkulatory)
 • analiza geometrii łuku kołowego
 • prędkość maksymalna na łuku
 • pełna analiza krzywej przejściowej (wykresy)
 • pełna analiza rampy przechyłkowej (wykresy)
 • pełna analiza parametrów zależnych zarazem od rodzaju krzywej i rampy (wykresy)
 • obliczanie kąta zwrotu trasy między wieloma elementami
 • obliczanie strzałki, cięciwy i promienia dla łuku kołowego
 • obliczanie długości szyn w łuku
 • sprawdzanie niedomiaru przechyłki między dwoma łukami
 • wyznaczanie punktu przecięcia pochyleń w profilu
 • analiza łuku w profilu
 • sprawdzanie prędkości na łuku pionowym
 • obliczanie oporu łuku kołowego
 • analiza graficzna i numeryczna kolizji skrajni kolejowych
 • analiza łukowych rozjazdów kolejowych (także na pochyleniach)
 • analiza "wyginania" rozjazdów brytyjskich
 • obliczanie wzmocnienia podtorza wielowarstwowo wg nomogramu Dornii
 • wyznaczanie ugięcia szyny i innych parametrów - teoria Zimmermana (wykresy)
 • konwerter jednostek (długość, prędkość, kąt, nacisk)
 • konwerter pochyleń
 • rozkład podkładów na danej długości
 • analiza przepływu wody w rowie
 • narzędzia MXRail (roboty ziemne, profil, linia terenu)
 • linki do teorii i ciekawych stron

Kilka zrzutów ekranowych programu:


Niektóre funkcje programu w działaniu:Więcej filmów na YouTube

Powrót do strony głównej...