Track Geometry Analysis


Program służy do analizy parametrów geometrycznych i kinematycznych toru kolejowego. Pozwala na szybką ocenę poprawności projektu, a dzięki wykresom, każdy bląd jest łatwy do zauważenia i wyeliminowania. Program jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Niektóre funkcje programu:

 • import geometrii toru z Excela,
 • dostępne wykresy:
  - krzywizna toru
  - prędkość projektowana
  - profil podłużny
  - pochylenia
  - zmiana pochyleń
  - przechyłka
  - niedobór przechyłki (niezrównoważone przespieszenie odśrodkowe)
  - przyrost przechyłki (prędkość podnoszenia koła na rampie przechyłkowej)
  - przyrost niedoboru przechyłki (prędkość przyrostu niezrównoważonego przespieszenia odśrodkowego)
  - pochylenie rampy przechyłkowej
  - stosunek niedoboru przechyłki do przechyłki
  - stosunek przechyłki do niedoboru przechyłki
  - niedobór przechyłki tam, gdzie przechyłka równa się zero
 • eksport wykresów do MicroStation lub AutoCADa,
 • graficzna prezentacja wyników.

Niektóre okna programu:Powrót do strony głównej...